wz

28.10.2018 Výsadba lípy republiky v Nemojanech

Slavnostní výsadba lípy republiky

I  Nemojanech byla vysazena ke 100. výročí vzniku Československé republiky „lípa republiky“. Akci zorganizovalo vedení obce v čele se starostou Ing. Milošem Němcem ve spolupráci se Sokolem,  Skauty,  Základní a mateřskou školou Nemojany a pěveckým sdružením .  Starosta krátce shrnul historii republiky až do současnosti a popřál lípě i občanům pevné zdraví. Zdůraznil nutnost budování dobrých sousedských vztahů pro další rozkvět obce. Krátké pásmo písní a básně připravili žáci ZŠ,  MŠ a pěvecký sbor  pod vedením paní Bařinkové. Kronikář obce, pan Rudolf Klacek ve svém příspěvku shrnul význam lípy pro náš národ. Závěrem starosta – Ing. Miloš Němec požádal  nejstaršího občana obce, pana Josefa Grece o odhalení pamětní desky a pozval spoluobčany do sokolovny na výstavu historických fotografií a další program u příležitosti konané akce.