wz

17 – 21.9.2018 Noc Sokoloven

Noc sokoloven

Již čtvrtým rokem probíhala v týdnu 17. – 21. září celorepubliková akce České obce sokolské „Týden spolu v pohybu“ zakončená v pátek 21. 9. Nocí sokoloven. Po vzoru Nocí kostelů, Nocí muzeí apod. i  Sokolové chtějí zpřístupnit svoje prostory široké veřejnosti.

V naší jednotě proběhla již třetím rokem Noc sokoloven, z důvodu pořádání Babských hodů,     o týden dřív. Podařilo se nám s Českou obcí sokolskou dohodnout zaslání triček, diplomů i upomínkových předmětů v předstihu. V pátek 14. 9. se otevřela sokolovna v 17.00 hod. V přísálí byla připravena výstavka trolejí ze závodů, dresů, knih ze začátku minulého století, fotoalba z táborů. Rovněž byl vystaven historický prapor TJ Nemojany a sokolská vlajka. V sále sokolovny byly pro děti připraveny sportovní hry a cvičení na nářadí. V 19.00 hod. se na hřišti vedle sokolovny zapálil oheň. Opékaly se špekáčky a hrálo na kytaru. Akce se zúčastnilo 26 dětí a 25 dospělých. O dvě hodiny později, za úplné tmy, vyrazilo 15 dětí po svíčkách hledat poklad. Na konci trasy, která vedla pod tratí až k cestě na Tučapy, objevili odvážné dívky a odvážní chlapci zlaté čokoládové penízky. Na závěr se všichni vrátili k sokolovně. Dospělí zůstali sedět u ohýnku a dětí si v sále sokolovny rozbalily karimatky a spacáky a uložily se ke spánku. Ztemnělou sokolovnou se linulo tiché povídání strašidelné pohádky, které bylo postupně doprovázeno oddychováním usínajících dětí. V průběhu noci se ke spánku uložili i dospělí. Ráno v 7.00 hod. byl budíček, krátká rozcvička, úklid sokolovny a hurá domů.

Zažili jsme v sokolovně pocity, které při cvičení nepoznáme. Je to vždy mimořádný zážitek. Snad se nám podařilo do našich řad přilákat další sokolíky.

Již teď se těšíme na další ročník Noci sokoloven. Přijďte i Vy mezi nás J.