wz

Sokolovna

Harmonogram sokolovny

Údržba sokolovny

Práce na údržbě sokolovny stále probíhají, i když s ohledem na velmi nízký rozpočet jednoty, se jedná o drobné opravy. V minulém roce se podařilo zateplit část stropu sokolovny. Na valné hromadě v letošním roce byla odsouhlasena výmalba sokolovny. Podali jsme žádost o grant v rámci dotačního programu „Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2018„. Připravit veškeré potřebné doklady nás stálo velké úsilí.Bohužel jsme neuspěli. Z tohoto důvodu jsme následně požádali Jihomoravský kraj o grant v programu Individuální dotace. Výsledek zatím neznáme. Přesto byla v prázdninových měsících provedena výmalba sokolovny. Přípravu před výmalbou i následný úklid provedli členové TJ na dvou brigádách. Práce spojené s výmalbou přišly jednotu na 40 tisíc korun. Pokud neuspěje žádost o dotaci na JMK, uhradíme tuto částku z vlastních prostředků. Každoročně žádáme o poskytnutí finančního příspěvku na údržbu i provoz sokolovny různé subjekty. Pravidelně připívá Obec Nemojany částkou 39 000,- Kč, společnost Brněnské komunikace a.s. částkou 20 000,- Kč ročně. V letošním roce se nám podařilo získat dalších 15 000,- Kč od drobných dárců. Velmi nás tíží stav střechy, která bude potřebovat v příštím roce opravu. Budeme vděční za poskytnutí daru v jakékoliv výši. Děkujeme všem členům, kteří se zapojili v rámci brigád i všem, kteří získali pro jednotu finanční prostředky.